MOBILE: 086-8830989, 094-8615198, 084-5291376 TEL: 02-644 5563 (ONLINE)

TOEFL GRE GMAT

ศูนย์รับสมัครสอบfl TOEFL iBT ออนไลน์ เช็คตารางได้แล้วที่ BEC Center และเพื่อแจ้งให้ทราบ ทางศูนย์เราจะไม่รับสมัครผ่านที่บริษัทฯ หรือที่ศูนย์ ผู้สมัครสามารถสมัครทาง online ที่ www.bec9center.com หน้าต่าง TOEFL GRE GMAT และ submit มาเท่านั้น

ELS.2

**ตารางสอบ ออกแล้วตรวจสอบได้ตลอดหรือเช็คเข้ามาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้

toefl-1-copy

TOEFL คืออะไร การสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก ไม่ว่าคุณต้องการศึกษาต่อที่ไหน การสอบ TOEFL สามารถช่วยให้คุณให้บรรลุผล
เดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยช้นนำส่วนใหญ่ ใน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว โดยปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา

การสอบ TOEFL ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นการความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้

TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการรับทำเรื่องสมัครสอบTOEFL (Test of English as a Foreign Language)

(iBT) GMAT GRE จะเป็นการทดสอบเพิ่มอีก 1 ทักษะคือ เพิ่มการพูด (Speaking) ซึ่งการพูดดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะสนทนา แต่เป็นการพูดแบบลักษณะเสนอผลงาน (Presentation) ซึ่งถ้าจะให้ดี ก่อนที่จะไปสอบควรจะฝึกฝนตัวเองให้มากก่อนจะดีที่สุดส่วนการออกข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบได้มีการพัฒนารูปแบบข้อสอบใหม่ซึ่งจะมีการทดสอบทักษะหลายด้านพร้อมกัน (Integrated) ผู้เข้าสอบจะเริ่มโดยการอ่านบทความในระยะเวลาที่กำหนดจากนั้นก็จะได้ยินบทสนทนาทางหูฟังพร้อมชี้ให้เห็นข้อขัดแย้งระหว่างบทสนทนาและบทความโดยการเขียนหรือทางวาจา ตามปกติแล้วการฟังหรือการอ่านภายในระยะเวลาจำกัดนั้นมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบที่ซึ่งไม่ใช่ภาษาของตนหรือเป็นภาษาที่สอง ความยากดังกล่าวจะเพิ่มพูนความสามารถของนักเรียนไทยในเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ผลในการฟังข้อสอบ TOEFL แบบ iBT ในส่วนของ Listening and Speaking จะมีความยาวเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าแต่หาก ผู้ที่จะทำข้อสอบของ iBT แล้วจะต้องทำความฝึกฝนอย่างมากในด้านทักษะต่าง ๆก่อนที่จะไปทำการสอบอีกทั้งค่าธรรมเนียมในการสอบของทุกครั้งเมื่อเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลไทยแล้วก็ไม่ใช่น้อย ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง หรือ นักเรียนที่จำเป็นจะต้องนำความรู้ไปทำการสมัครเรียนในสถาบันต่าง ๆ ก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าคุณมีความมั่นใจในการจะไปสอบมากแค่ไหน

toefl

Testing การสอบ TOEFL iBT ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนอย่างที่ทราบกันคือ Reading, Listening, 10 mins. break, speaking and writing

ตามลำดับในข้อสอบส่วนของเรานั้น จะมีข้อสอบดังนี้
1. Reading มี 3 passages: ตอบคำถาม 47 ข้อ ภายในเวลา 60 นาที เนื่องจากสอบครั้งแรกจำเป็นจำต้องละเอียด เราไม่รู้นึกว่าอ่านแล้ว Passage จะหายไป เลยใช้เวลาอ่านค่อนข้างนาน พอคลิก Next เพื่อตอบคำถาม คำถามจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ และจะมี Passage ให้อยู่ที่ขวามือ ทั้งนี้ ถ้าในตอนแรกถ้าไม่ได้เลื่อน scroll bar ลงมาถึงล่างสุดระบบจะไม่ให้ไปต่อค่ะ ทั้งนี้ เทคนิคการทำข้อสอบของใครของมัน ฟรีสไตล์ ขออย่าเป็นกังวลว่าจะไม่มีข้อความให้อ่าน และคำตอบที่ตอบไปแล้ว สามารถย้อนกลับมาทำได้อีกเพื่อทบทวน ส่วนใหญ่ข้อสุดท้ายจะเป็นช่องว่าง 3 ช่อง และ มีข้อความ 6 ข้อความ ให้เลือกว่าอันไหนถูกต้อง 3 ข้อ แล้วคลิกไปวางในช่องว่าง ซึ่ง ส่วนนี้จะได้คะแนนคำตอบละ 2 คะแนน เยอะกว่าข้ออื่น ระบบจะสามารถให้ตรวจสอบได้ถ้าทำเสร็จหมดแล้ว คือเราสามารถมารีวิวดูได้ว่าทำข้อไหนไปแล้ว ข้ามไปบ้างหรือไม่ แต่การทำข้อสอบนั้นสำคัญอีกอย่างเวลามีให้จำกัดผู้สอบจำเป็นจะต้องระวังด้วยไม่ใช้ระแวงจนทำข้อสอบไม่ได้ดูแต่เวลาอย่างเดียว ซึ่งก็จะเป็นผลเสียในการสอบมากกว่าผลดี คือทุกคนต้องมีสติรู้ว่าเวลาในการสอบมีให้เท่าใด และเพื่อจะได้ต่อไปยังส่วนอื่นต่อไปได้

2. Listening: แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนละ 10 นาที ในหนึ่งตอนจะต้องฟัง 3 เรื่องเป็น Conversation 1 และ lecture 2 เรื่อง เวลาที่ฟังจะไม่ถูกนับจะเริ่มนับตอนที่ผู้สมัครจะทำ ถึงต้องควรจะแบ่งเวลาไว้ทำอันส่วนอื่นหลัง ๆ ดีๆ โดยประมาณต่อ 3 เรื่อง จะต้องตอบคำถามประมาณ 17 คำถาม ด้วย และก็จะมีพัก Break 10 นาที แต่ถ้าอยากทำต่อเลยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ แต่บางคนเขาก็เริ่มไม่พักก็มี นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครเครียดหรือกดดันมากไปหรือเปล่าจะพักยกสักหน่อยก็บอกเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

3. Speaking แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 6 หัวข้อ ข้อ 1 และ 2 อาจจะถามใกล้ตัว ของเรา เช่น มี club หรือ ชมรมไหนบ้างที่อยากเข้าร่วม เพราะอะไร ให้ตอบเหตุผล
ข้อ 3 และ 4 จะให้หัวข้อมาประมาณ 1 ย่อหน้า และให้ฟัง conversation ที่พูดเกี่ยวกับข้อความนั้นๆ แล้วก็จะให้ทำการอธิบาย

ข้อ 5 และ 6 จะเป็นการให้ฟังเหมือนเป็นการให้ทำ Lecture แล้วจะมีคำถามให้มาถามประมาณว่าเรื่องที่ฟังสรุปเป็นอย่างไร ดังนั้นการฟังในส่วนนี้ก็ต้องตั้งใจฟังให้ดี เพราะในเรื่องเขาจะนำมาถามในส่วนนั้นไม่ได้นอกเรื่องที่อ่านให้ฟัง

4. Writing: มี 2 หัวข้อ
หัวข้อแรก จะมีบทความความประมาณ 4 ย่อหน้า ให้อ่าน กำหนดเวลาประมาณ 3-5 นาที และให้ฟังคนพูดเกี่ยวกับบทความนั้น จากนั้นจะมีคำถาม ให้เวลา 20 นาที เขียนอย่างต่ำ 170 คำ
หัวข้อที่สอง จะมีเป็น statements สั้นๆ มาให้แล้วถามเราว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ให้ยกตัวอย่าง มาโดยจะให้เวลา 30 นาที คือถ้าอ่านแล้วเขาจะนับเวลาเลย เขียนขั้นต่ำ 300 คำ

สรุประบบการสอบของ iBT นั้นเป็นการวัดความสามารถทางทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณจริง ๆ และยังทำให้คนที่จะไปสอบระบบนี้ได้รู้ว่าการสอบนั้นคุณรู้ระบบการเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ในการสอบมากแค่ไหนด้วย

สถานที่สอบที่มีกำหนดให้ถ้าที่กรุงเทพฯ ของแต่ละตารางจะกำหนดไม่เหมือนกันแล้วแต่ตารางที่มีให้ ดังนั้นวันเวลาและสถานที่จะไม่สามารถกำหนดได้ของแต่ละครั้งที่จองวันสอบเข้าไป

TOEFL เป็นข้อสอบที่ใช้ในการประมวลผลหรือประเมินความสามารถของแต่ละคนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในช่วงปี 2549 ประเมินว่าจะมีผู้ที่สมัครสอบ ข้อสอบ TOEFL มากทั่วโลก เราจึงสามารถ กล่าวได้ว่า TOEFL เป็นการสอบทางภาษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และข้อสอบ TOEFL ได้ใช้เป็นต้นแบบสำหรับข้อสอบอื่นรวมทั้งข้อสอบ CU-TEP, TU-GET, IELTS รวมทั้งข้อสอบภาษาอังกฤษของ รัฐบาลไทย

ด้านของโครงสร้างข้อสอบ ข้อสอบ TOEFL iBT วัดความสามารถการใช้ภาษาใน 4 ทักษะคือ Reading, Listening, Writing, และ Speaking (ข้อสอบรูปแบบ iBT ยากกว่าข้อสอบเดิมมากหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อสอบ TOEFL iBT ได้เปลี่ยนไปจากข้อสอบ TOEFL CBT และ TOEFL PBT มาก มีการเพิ่มในข้อสอบถึงการวัดทักษะในการพูดแบบเสนอผลงาน(presentation) และการทดสอบทักษะการใช้ภาษาหลากหลายอย่างเข้าไปพร้อมกัน (integrated task) โดยมีรูปแบบของข้อสอบดังนี้ Reading เป็นการวัดความสามารถในการอ่าน

Listening เป็นการวัดความสามารถในการฟัง

Academic Lecture 4 เรื่อง จำนวน 24 ข้อ Campus Conversation 2 เรื่อง จำนวน 10 ข้อ

Writing เป็นการวัดความสามารถในการเขียน

Integrated Reading + Listening จำนวน 1 ข้อ Independent จำนวน 1 ข้อ

Independent จำนวน 2 ข้อ Integrated Reading + Listening จำนวน 2 ข้อ Integrated Listening จำนวน 2 ข้อ

ดังที่กล่าวมาข้างต้นถ้าจะให้มั่นใจว่าการสมัครไม่มีปัญหาหรือจะโดนล๊อคโดยเราคลิกผิดหรือถูกก็ตาม เรามีบริการให้อย่างดี แค่ค่าบริการไม่เกิน $30 ซึ่งเราบริการให้เรียกว่าการไปสอบจะได้รับการเตรียมพร้อมและเข้าสอบโดยไม่ขาดเอกสารใด ๆทั้งสิ้น ถ้าต้องการจะสมัครหรือใช้บริการติดต่อหรือสมัครเข้ามาโดยกรอกใบสมัครเข้าที่มุมขวาบนหน้านี้และกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน ซึ่งการจะจ่ายค่าสมัครให้เช็คอัตราเรดเข้ามาก่อนจะดีที่สุด

pen

ตารางคะแนน Toefl เปรียบเทียบคะแนน

คะแนนเปรียบเทียบ-TOEFL-218x300
GMAT (Graduate Management Admission Test) GMAT
GMAT หรือ Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา ลักษณะของข้อสอบเป็นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจควรจะมี ข้อสอบเป็นแบบปรนัย แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ Quantitative และ Verbal และมีส่วนการเขียนความเรียงที่เรียกว่า Analytical Writing Assessment ( AWA)

1. Quantitative Section มี 37 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที

2. Verbal Section เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 41 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที

3. Analytical Writing Assessment (AWA)  เป็นการเขียนความเรียง 2 ข้อ โดยจะให้ผู้สอบพิมพ์เข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตามเวลาที่กำหนดไว้ คือ 30 นาทีสำหรับแต่ละส่วน โดยในการสอบนี้นักศึกษาจะมีการเตรียมเอาไว้ก่อนแล้ว คะแนนจะมีการเก็บข้อมูลคะแนนของผู้สอบไว้ โดยจะมีการรายงานผล 3ครั้งสุดท้ายที่ทำการสอบ มหาวิทยาลัยบางแห่ง พิจารณาจากผลเฉลี่ย ของ 3 ครั้งนั้นแต่บางแห่ง จะนำผลสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคะแนนGMAT นั้นคือ 200-800 คะแนน ส่วนใหญ่ผู้สอบจะทำได้ 250-700 โดยประมาณ สำหรับการคิดคะแนน หากทำข้อใดผิด จะมีคะแนนติดลบอยู่ที่ ยผ และหากไม่ได้ทำข้อสอบครบทุกส่วน คือทั้งการเขียน essay และการทำข้อสอบปรนัย จะถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับคะแนนส่วนมากผู้ที่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงได้นั้น มักทำคะแนนอยู่ในช่วง 600 กว่า จนถึง 700 กว่า การสอบ เราสามารถเลือกวันสอบได้ และค่าธรรมเนียม U$A 250 

networking_14-300x93

ets

 

ค่าใช้จ่าย คร่าวๆอัตราเรด และ ค่าบริการ SERVICES FEE ค่าสมัคร   สอบ TOEFL ( TOEFL U$A 195/ GRE U$A 205/ GMAT  U$A 250  $ ……x 33.50 = ……….. บาท ค่าบริการ $ 15 x 33.50 = …… บาท รวมทั้งหมดเป็นอัตราเรด = บาท ณ. ปัจจุบันราคาค่าสอบของ TOEFL ได้มีการปรับราคาขึ้นกว่าเดิมจาก $ 185 เป็น  $195  แล้วช่วงนี้อัตราเรดขึ้นสูงมาก  และ อีกอย่างการจองวันสอบได้มีการเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมคือ ผู้สมัครควรจะจองวันสอบล่วงหน้ากว่า 4 weeks ซึ่งเมื่อก่อนไม่กี่วันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องจองแต่เนินๆๆ เพราะวันสอบของแต่ละเดือนมีน้อยมากๆๆๆ  รบกวนช่วยส่ง Fax หรือ สแกนมาที่ email ใบจ่ายเงินมาให้ ด้วยค่ะ และทางเราได้รับแล้วก็จะทำการเช็คเมื่อเรียบร้อยแล้วทางเราจะสแกนใบเสร็จตัวจริงพร้อมส่งตัวจริงใบเสร็จไปตามที่อยู่ที่กรอกในใบสมัครไปให้ค่ะ ขอให้กรอก ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี 2 เบอร์จะยิ่งดีค่ะ) และ อีเมล์

**  หมายเหตุ  ขั้นตอนที่จะต้องเตรียมอะไรไปสอบนั้นเราจะส่งหลังจากที่ได้ออกใบเสร็จการจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

กรณี ที่ทุกคนต้องไปสอบตามตารางและสถานที่สอบที่ได้ลงทะเบียนกำหนดไว้แล้วนั้น ทางเราจะไม่มีการตาม และ แจ้งให้ทราบอีก เพราะทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการไปสอบตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถไปสอบหรือมีเหตุจริง ๆ จะต้องเข้าไปทำการ cancel ก่อนวันที่จะทำการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 4-5 วัน ตามที่ทางเราได้จัดส่ง USERNAME และ PASSWORD ที่ได้ส่งให้ไปแล้วเอง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบและไม่สามารถจะได้รับค่าลงทะเบียนใด ๆ คืนทั้งสิ้น

ส่วนกรณี THE SCORE PAPER  นั้นการจัดส่งจากทาง ETS นั้นเขาจะทำการจัดส่งหลังจากเด็กสอบไป 10-16 วัน แต่ทางผู้สอบอาจจะได้รับคะแนน paper ประมาณ 4 อาทิตย์ขึ้นไปเพราะเขาต้องมีการจัดส่งให้ Around the World ซึ่งก็อาจจะมีช้าบ้าง และบางคนก็ไม่ได้รับตามเวลา เนื่องจากการจัดส่งหรือที่อยู่ของแต่ละคนไม่ชัดเจน หรือผิดพลาดในการจัดส่งเลยต้องใช้เวลา แต่ถ้าผู้สมัครสอบคนใดสงสัยอย่างไรก็เข้าไปตาม username and password และ สามารถเข้าไปทำการปรินส์ได้เลยเพราะเขาทำแบบเดียวกับที่จะส่งมาให้เราได้เลย แต่ถ้าจะทำจดหมายร้องขอไปได้ตามหลังได้เองโดยไม่ต้องแจ้งมาทาง BEC และผู้สมัครสามารถจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดที่  http://www.ets.org/toefl/ibt/prepare/

pre slidepageslider1-object104598151-300x143

ทางเราคิดค่าบริการถูกกว่าเดิม ช่วงนี้ Promotion คิดเพียงแค่ U$A  15 – 20 โดย สถานที่สอบที่มีกำหนดให้ถ้าที่กรุงเทพฯ ของแต่ละสถานที่สอบจะกำหนดไม่เหมือนกันแล้วแต่สถานที่ที่มีให้  ดังนั้นวันเวลา และ สถานที่ในการสอบจะไม่สามารถกำหนดได้ของแต่ละครั้งว่าจะมีที่สอบไหนบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่สอบจะมีจัดให้หรือว่างเท่านั้น

ถ้าต้องจะสมัครสอบ หรือ จองวันสอบ ให้ click และ กรอกใบสมัครด้านบนข้างต้นนี้พร้อม submit ส่งมากับเอกสารที่แสดงชัดเจนถึงตัวผู้สมัครเพื่อกันการผิดพลาดในการกรอก profile ของผู้สมัคร ถ้ามีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาโทรตามเบอร์ด้านล่างในเวลาทำการ or สามารถ Add lines ID: มาที่:  bec2531   หรือ ติดต่อมาที่    Tel : 662+ 086-8830989(จ-ส), 094-8615198  (ทุกวัน), +662-6445563 ( จ-เสาร์ ทำการเท่านั้น )  Email :bec1988toefl@hotmail.com, Website: www.bec9center.com

toefl

หมายเหตุ  ถ้าต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวแนวข้อสอบ TOEFL ไปที่ WEBSITE  จะมีรายละเอียด

20
หน้า facebook: https://www.facebook.com/pages/Bec9center/324268661114716

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

contact us

BEC CENTER
495/4 RATCHAWITHI ROAD, THUNG PHAYA THAI, RATCHATHEWI DISTRICT,BKK 10400, THAILAND
(Between Soi Ratchawithi 4 and 6)

MOBILE: 086-8830989, 094-8615198, 084-5291376
TEL: 02-644 5563 (ONLINE) 689

COPYRIGHT © 2017 BEC CENTER ALL RIGHTS RESERVED